Library

Hiển thị tất cả 6 kết quả

 • Finland Math - Chương trình Toán Phần Lan

  Đăng Ký Tài Khoản Học Miễn Phí Lớp 1-9

  Toán Phần Lan sẽ mang tới cho con bạn phương pháp tự học và luyện tập Toán trực quan dành […]

  Quick View

  Đăng Ký toán Lớp 5

  Toán Phần Lan sẽ mang tới cho con bạn phương pháp tự học và luyện tập Toán trực quan dành cho học sinh Tiểu học nhằm giúp học sinh nhận diện hình ảnh; làm quen với các dạng toán cơ sở từ sớm thông qua hệ thống các câu hỏi trực quan, trò chơi… giúp các em học sinh trở nên hứng thú và không bị nhàm chán trong quá trình học

  Quick View

  Gói Học Cùng Phụ Huynh

  Toán Phần Lan sẽ mang tới cho con bạn phương pháp tự học và luyện tập Toán trực quan dành cho học sinh Tiểu học nhằm giúp học sinh nhận diện hình ảnh; làm quen với các dạng toán cơ sở từ sớm thông qua hệ thống các câu hỏi trực quan, trò chơi… giúp các em học sinh trở nên hứng thú và không bị nhàm chán trong quá trình học

  Quick View

  Gói Học Cùng Phụ Huynh Lớp 1

  Toán Phần Lan sẽ mang tới cho con bạn phương pháp tự học và luyện tập Toán trực quan dành cho học sinh Tiểu học nhằm giúp học sinh nhận diện hình ảnh; làm quen với các dạng toán cơ sở từ sớm thông qua hệ thống các câu hỏi trực quan, trò chơi… giúp các em học sinh trở nên hứng thú và không bị nhàm chán trong quá trình học

  Quick View

  Gói Học Cùng Phụ Huynh Lớp 2

  Toán Phần Lan sẽ mang tới cho con bạn phương pháp tự học và luyện tập Toán trực quan dành cho học sinh Tiểu học nhằm giúp học sinh nhận diện hình ảnh; làm quen với các dạng toán cơ sở từ sớm thông qua hệ thống các câu hỏi trực quan, trò chơi… giúp các em học sinh trở nên hứng thú và không bị nhàm chán trong quá trình học

  Quick View

  Gói Phí Có Giáo viên hướng dẫn và hỗ trợ

  Toán Phần Lan sẽ mang tới cho con bạn phương pháp tự học và luyện tập Toán trực quan dành […]

  Quick View
X