Chương trình thí điểm

  • 11/03/2020 - 07:00
  • Melbourne, Australia

Chúng tôi đang mong chờ những ngôi trường có cách nhìn mới mẻ tham gia vào chương trình thí điểm công cụ học trực tuyến với đại học Turku, Phần Lan. Trường của bạn sẽ sử dụng Eduten Playground trong 4 tuần, và sau đó các chuyên gia giáo dục của trường đại học sẽ viết một bản báo cáo chi tiết về kết quả của thử nghiệm.
Cung cấp chương trình đào tạo và giấy chứng nhận cho giáo viên hoặc
những người tham gia. Chương trình thí điểm hoàn toàn miễn phí.

EVENT INFO :

  • Start Date:11/03/2020
  • Start Time:07:00
  • End Date:18/03/2020
  • End Time:10:00
  • Number of Participants:200
  • Location:Melbourne, Australia
  • Website:http://example.com/

FIND THIS EVENT ON :

X