Chương Trình & Học Phí

Chương trình & Gói học phí

Nếu quý phụ huynh lần đầu tới với Toán Phần lan, xin đăng ký trải nghiệm hoàn toàn miễn phí chương trình tại đây.

Gói học phí được chia làm 2 gói :

Gói Phụ huynh đồng hành cùng con.

Phụ huynh sẽ được hỗ trợ kiến thức như một giáo viên hỗ trợ trong việc đồng hành cùng con mình.

Chúng tôi bố trí giáo viên cùng hỗ trợ phụ huynh trong quá trình con học tập.

Báo cáo kết quả chi tiết mỗi tuần.

Lên chương trình cho tuần kế tiếp.

Đảm bảo giúp học viên học đúng tiến độ và kiến thức với độ tuổi tương đương.

Gói học tương tác cùng giáo viên.

Định kỳ học trực tuyến cùng giáo viên.

Giáo viên theo sát các em trong việc học tập.

Hỗ trợ về chuyên môn kiến thức và tiếng Anh trong Toán.

Đảm bảo giúp học viên học đúng tiến độ và kiến thức với độ tuổi tương đương.

BASIC
$59/ mo
Access to 30 courses
Example code available
Low quality videos
Certificate after completion
Private sessions
BUY NOW
PLATINUM
$99/ mo
Access to all courses
Example code available
High resolution videos
Certificate after completion
Private sessions
BUY NOW

Đăng ký nhận tài khoản học trải nghiệm miễn phí Eduten Playground

X