Lan Nguyễn

Phương pháp này giúp tiết kiệm thời gian cho cả học sinh và giáo viên thay vào đó sẽ có thời gian tập trung cho từng cá nhân có thể lập tức chỉ ra điểm mạnh và những chỗ còn yếu của từng em.

X